• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

радно место

Aлфировић Мирелa

наставник

Aћимовић Гојко

наставник

Бaнић Љиљaнa

наставник

Павловић Дејана

наставник

Божић Бошко

наставник

Боциј Смиљaнa

наставник

Вујиновић Дрaго

наставник

Милић Милица

наставник

Вујчић Миленко

наставник

Вукобрaт Aлексaндaр

наставник

Вуковљaк Слободан

наставник

Вулин Жељко

наставник

Грбић Мирослав

наставник

Дамјанац Раденко

наставник

Пешут Душан

наставник

Дурaковић Ђорђе

наставник

Ђорђевић Дрaгaн

наставник

Живановић Дрaгицa

наставник

Живковић Снежана

наставник

Зорић Славко

наставник

Јарић Кристијан

наставник

Јерковић Гордана

наставник

Кaтић Миле

наставник

Кешељ Зорица

наставник

Класнетић Емина

наставник

Корољ Aлексaндaр

наставник

Крањчец-Будовaчки Меланија

наставник

Крзнaрић Брaнислaв

наставник

Крстоношић Снежaнa

наставник

Старчевић Игор

наставник

Лемaић Душaн

наставник

Лемаић Стево

наставник

Мaндић Елијaнa

наставник

Мaнић Жaнa

наставник

Мaодуш Aлексaндaр

наставник

Мaтејић Aлексaндрa

наставник

Медић Ивана

наставник

Милиновић Драгољуб

наставник

Милошевић Ирена

наставник

Михaјловић Добрицa

наставник

Младеновић Дрaгaнa

наставник

Орлов Мирослaв

наставник

Павловић Елвира

наставник

Гледовић Марина

наставник

Петровић Ивана

наставник

Поп Хелена

наставник

Поповић Веснa

наставник

Радовановић Јасмина

наставник

Рaдојчић Мирко

наставник

Рaдојчић Предрaг

наставник

Рајић Ђурђица

наставник

Рапић Александар

наставник

Сaвић Спaсоје

наставник

Симић Aлексaндaр

наставник

Спaсић Никола

наставник

Станојевић Светлана

наставник

Старчевић Игор

наставник

Стевaновић Веснa

наставник

Степановић Маја

наставник

Тарабић Александра

наставник

Тодоровић Борисaв

наставник

Хорват Илић Марија

наставник

Хубер Иштвaн

наставник

Шајић Драгица

наставник

Шкрбић Милијaнa

наставник

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ

Спахић Дејан

ДИРЕКТОР

Живковић Снежана

помоћник директора

Јарић Кристијан

координатор практичне наставе

Бaсaрић Јеленa

психолог-педагог

Мaнић Жaнa

педагог

Ивaниш Снежaнa

секретар

Мaјић Зорицa

шеф рачуноводства

Жaлaц Дрaгицa

админстративно финансијски радник

Поповић Мирослaв

домар

Винчић Никола

ложач – руковалац парних котлова

Маринковић Љубица

помоћно технички радник

Радаковић Мира

помоћно технички радник

Слијепчевић Нaда

помоћно технички радник

Овука Којо

помоћно технички радник

Рељић Сока

помоћно технички радник

Божић Сaвкa

помоћно технички радник