• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

23.10.2017.

Дигитална електроника

Kонтролни

Решења
Подсетник за ученике


Дигитална електроника је наука у којој разликујемо три стања:

1. Укључено

2. Искључено

3. Покварено

:)