• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

Распоред полагања тестова „Б“ и „Ц“ категорије за школску 2017/2018. годину


4. ОКТОБАР 2017. ГОД.

 

6. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.

 

7. ФЕБРУАР 2018. ГОД.

 

7. МАРТ 2018. ГОД

 

9. МАЈ 2018. ГОД.

 

20. ЈУН 2018. ГОД.