• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

21.11.2017.

Предавање из безбедности у саобраћају

У организацији наставника Предрага Зинаића испред Техничке школе „Михајло Пупин“ из Инђије и др Душана Чанковића испред Института за јавно здравље Војводине, 21. новембра 2017. године у просторијама школе, у периоду од 10 до 13 часова, организована су два предавања за ученике II, III и IV разреда сабраћајне струке, на тему „ПАС нису за нас – превенција злоупотребе психоактивних супстанци“ и „Превенција повреда у саобраћају“.

Едукација се састојала из два дела. Први део је подразумевао предавањa уз "PowerPoint" презентације, док је други део био у виду креативне радионице. У склопу креативне радионице ученицима је омогућено да испробају, тзв. „пијане наочаре“ на полигону са препрекама, димензије 2x2м, које симулирају умор код возача, већи проценат алкохола у крви као и присуство марихуане, LSD-а и THC-а. На овај начин се младима указује на друштвено неприхватљиво и недозвољено понашање које угрожава њихов живот и животе других људи, како у саобраћају тако и ван њега.

Учесницима предавања је презензтована "on line" апликација на интернет страници Института за јавно здравље Војводине, која представља облик социјално-маркетиншке интервенције у заједници и омогућава младима континуирани и интерактивни приступ, као и упућивање на социјалне мреже подршке и рецензиране интернет садржаје о психоактивним супстанцама и последицама које узрокују.

Такође, учесницима едукације је подељен и здравствено-васпитни и промотивни штампани материјал.