• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија
Додатна упутства о настави на даљину

Примери оперативног плана рада наставника

Извештај о активности школа према упутству
Образац припреме за час, 2019/2020.

Образац припреме за час за ИОП, 2019/2020.

Образац оперативног плана, 2019/2020.

Образац глобалног плана, 2019/2020. 

САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНЕ МАТУРЕ И ЗАВРШНОГ ИСПИТА (нови Правилник о програму стручне матуре и завршног испита “Службени гласник РС”, број 1/2018)


Упутство о поступању у случају присуства и коришћења дрога


Нови ИОП обрасци од 2018.


План активности за август 2018.


Писана припрема / сценарио за час
Закон о основама система образовања и васпитања од 7. октобра 2017. године.
Образац за посматрање и вредновање школског часа (стандарди квалитета часа за унапређење/подсетник) (30.08.2017.)


Образац глобалног плана 23.08.2017.

Образац оперативног плана 23.08.2017.

Упутство за попуњавање

 


 


СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

План стручног усавршавања 26.08.2016.

 


 

Упутства за наставнике пред екстерно вредновање

Образац за портофолио


Standardi:

Standardi kompetencija nastavnika

Pravilnik o opštim standardima


Obrazci:

Образац глобалног плана (ново 2016)

Подсетник (легенда) за попуњавање новог образца (ново 2016)

priprema za čas

priprema za čas 2