• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ученика, запослених, родитељаодносно других законских заступника и других лица


(од 15.03.2018. године, на редовној седници Школског одбора Техничке школе "Михајло Пупин" у Инђији)