• Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

  • Техничка школа "Михајло Пупин", Инђија

28.09.2018.


Презентација наше Школе из области електронике и дигиталне електронике, на манифестацији "Ноћ истраживача, 2018."

Пројекат "3D" јелка

Пројекат "LED" ваза