ТШ "Михајло Пупин"
Професори у електро смени

Професори у електро смени

Подручје рада електротехника

Све информације о професорима и предметима које предају можете погледати

Зорица Бера

Mатематика

zorica.bera@mihajlopupin.edu.rs

Базе података
Базе података
Веб програмирање

jovan.eror@mihajlopupin.edu.rs

Апликативни програми за електричне инсталације
Техничко цртање и документација (електричари)
Организација рада
Предузетништво
Примењене информационе технологије
Електрична мерења и електроника
Сервисирање термичких и расхладних уређаја
Практична настава

vladimir.kovacevic@mihajlopupin.edu.rs

Филозофија
Логика са етиком
Грађанско васпитање

alksandar.maodus@mihajlopupin.edu.rs

Географија
Индустријска географија
Грађанско васпитање

milosavka.rolj@mihajlopupin.edu.rs

Веб програмирање
Електроника
Програмирање
Електричне инсталације
Електричне машине
Рачунарске мреже и интернет сервиси

slobodan.vukovljak@mihajlopupin.edu.rs

Физичко васпитање

Примењене информационе технологије

marinko.gavrilovic@mihajlopupin.edu.rs

Српски језик и књижевност

snezana.krstonosic@mihajlopupin.edu.rs

Примењене информационе технологије IV разред

dejan.pal@mihajlopupin.edu.rs

Програмирање
Tехничко цртање
Рачунарство и информатика

nikola.savic@mihajlopupin.edu.rs

Основе електротехнике
Електрична мерења и електроника
Електротермички уређаји и апарати у домаћинству

zeljko.vulin@mihajlopupin.edu.rs

Предузетништво
Примењене информационе технологије
Електричне инсталације (сервисери)
Електричне машине и погони (електричари)
Технички материјали
Електроопрема у индустрији
Практична настава električari

dragan.djordjevic@mihajlopupin.edu.rs

Практична настава

Сервисирање тремичких и расхладних уређаја

branislav.krznaric@mihajlopupin.edu.rs

Рачунарске мреже и интернет сервиси
Веб дизајн
Рачунарска графика и мултимедија
Заштита информационих система

vesna.perovic@mihajlopupin.edu.rs

Примењене информационе технологије
Програмирање
Рачунарски системи
aleksandra.tarabic@mihajlopupin.edu.rs

Хемија
Биологија
Екологија и заштита животне средине

milica.klisura@mihajlopupin.edu.rs

Електричне инсталације
Електротермички уређаји
Расхладни уређаји
Предузетништво
Практична настава
Основе практичних вештина

dusan.lemajic@mihajlopupin.edu.rs

Историја

Физика
Техничка физика
Саобраћајно пројектовање

danijela.vidovic@mihajlopupin.edu.rs