ТШ "Михајло Пупин"
Професори у машинској и саобраћајној смени

Професори у машинској и саобраћајној смени

Све информације о професорима и предметима које предају можете погледати овде

Разредни старешина

ЧОС

psiholog@mihajlopupin.edu.rs

Механика

Механика(допунски рад)

Технологија обраде

Технологија обраде (допунски рад)

Техничка механика

Техничка механика(допунски рад)

Отпорност материјала

Технологија обраде

Машински елементи

Термодинамика

mirela.alfirovic@mihajlopupin.edu.rs

Машински материјали 

Технологија материјала

Машински елементи 

Механика са механизмима

Основи машинства

Предузетништво

emina.klasnetic@mihajlopupin.edu.rs

Саобраћајна психологија

Основи саобраћајне психологије

stasa.kosanovic@mihajlopupin.edu.rs

Терет у транспорту

Интегрални транспорт(изборни)

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Практична настава

Саобраћајна инфраструктура

Интегрални транспортни системи

bojan.lazic@mihajlopupin.edu.rs

Историја

Eнглески језик

Ликовна култура

jasmina.radovanovic@mihajlopupin.edu.rs

Географија
Индустријска географија
Грађанско васпитање

milosavka.rolj@mihajlopupin.edu.rs

Физичко васпитање

Хемија
Биологија
Екологија и заштита животне средине

milica.klisura@mihajlopupin.edu.rs

Апликативни програми за електричне инсталације
Техничко цртање и документација (електричари)
Организација рада
Предузетништво
Програмирање
Примењене информационе технологије
Електрична мерења и електроника
Сервисирање термичких и расхладних уређаја
Практична настава

vladimir.kovacevic@mihajlopupin.edu.rs

Практична настава

Практична настава(блок)

Саобраћајна инфраструктура

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Предузетништво

dusko.majkic@mihajlopupin.edu.rs

Технологија ручне и машинске обраде на конвенционалним машинама

Практична настава

Технологија обраде

Машинска обрада на нумерички управљаним машинама(блок)

Испитивање мшинских конструкција

milos.postic@mihajlopupin.edu.rs

Српски језик и књижевност

djurdjica.rajic@mihajlopupin.edu.rs

Програмирање
Tехничко цртање
Рачунарство и информатика

nikola.savic@mihajlopupin.edu.rs

Механика

Техничко цртање са нацртном геометријом

Машински елементи

Хидраулика и пнеуматика

Конструисање 

igor.starcevic@mihajlopupin.edu.rs

Рачунарство и информатика

Рачунари и програмирање

Координатор за дуално образовање

snezana.zivkovic@mihajlopupin.edu.rs

Техничко цртање

Технологија металних конструкција и процесне опреме

Машинска обрада на нумерички управљаним машинама

Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама

milos.gazdic@mihajlopupin.edu.rs

Саобраћајни системи

Организација превоза

Регулисање и безбедност саобраћаја

Безбедност саобраћаја

Превоз терета и путника

Предузетништво

Саобраћајна инфраструктура

goran.knezevic@mihajlopupin.edu.rs

Филозофија
Логика са етиком
Грађанско васпитање

alksandar.maodus@mihajlopupin.edu.rs

Драмска секција(секција)

Српски језик и књижевност

elvira.pavlovic@mihajlopupin.edu.rs

Компјутерска графика

Моделирање машинских елемената конструкције

Аутоматизација и роботика

spasoje.savic@mihajlopupin.edu.rs

Регулисање и безбедност саобраћаја

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Организација превоза

vesna.stevanovic@mihajlopupin.edu.rs