ТШ "Михајло Пупин"

Професори у машинској и саобраћајној смени

Све информације о професорима и предметима које предају можете погледати овде

Разредни старешина

Чос

psiholog@mihajlopupin.edu.rs

 • Механика
 • Механика(допунски рад)
 • Технологија обраде
 • Технологија обраде (допунски рад)
 • Техничка механика
 • Техничка механика(допунски рад)
 • Отпорност материјала
 • Технологија обраде
 • Машински елементи
 • Термодинамика

mirela.alfirovic@mihajlopupin.edu.rs

 

Физичко васпитање

stefan.cujic@mihajlopupin.edu.rs

непознати предмет

Materijale za razrede mozete pogledati ovde:

obrazac 3 obrazac 2

 • Техничко цртање
 • Технологија металних конструкција и процесне опреме
 • Машинска обрада на нумерички управљаним машинама
 • Технологија машинске обраде на конвенционалним машинама

milos.gazdic@mihajlopupin.edu.rs

 • Машински материјали 
 • Технологија материјала
 • Машински елементи 
 • Механика са механизмима
 • Основи машинства
 • Предузетништво

emina.klasnetic@mihajlopupin.edu.rs

Хемија
Биологија
Екологија и заштита животне средине

milica.klisura@mihajlopupin.edu.rs

 • Саобраћајни системи
 • Организација превоза
 • Регулисање и безбедност саобраћаја
 • Безбедност саобраћаја
 • Превоз терета и путника
 • Предузетништво
 • Саобраћајна инфраструктура

goran.knezevic@mihajlopupin.edu.rs

Саобраћајна психологија

Основи саобраћајне психологије

stasa.kosanovic@mihajlopupin.edu.rs

Апликативни програми за електричне инсталације
Техничко цртање и документација (електричари)
Организација рада
Предузетништво
Програмирање
Примењене информационе технологије
Електрична мерења и електроника
Сервисирање термичких и расхладних уређаја
Практична настава

vladimir.kovacevic@mihajlopupin.edu.rs

Терет у транспорту

Интегрални транспорт(изборни)

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Практична настава

Саобраћајна инфраструктура

Интегрални транспортни системи

bojan.lazic@mihajlopupin.edu.rs

Практична настава

Практична настава(блок)

Саобраћајна инфраструктура

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Предузетништво

 

dusko.majkic@mihajlopupin.edu.rs

 

Филозофија
Логика са етиком
Грађанско васпитање

alksandar.maodus@mihajlopupin.edu.rs

Драмска секција(секција)

Српски језик и књижевност

 

elvira.radovanovic@mihajlopupin.edu.rs

Технологија ручне и машинске обраде на конвенционалним машинама

Практична настава

Технологија обраде

Машинска обрада на нумерички управљаним машинама(блок)

Испитивање мшинских конструкција

milos.postic@mihajlopupin.edu.rs

Eнглески језик

Ликовна култура

jasmina.radovanovic@mihajlopupin.edu.rs

Српски језик и књижевност

 

djurdjica.rajic@mihajlopupin.edu.rs

Географија
Индустријска географија
Грађанско васпитање

milosavka.rolj@mihajlopupin.edu.rs

Програмирање
Tехничко цртање
Рачунарство и информатика

nikola.savic@mihajlopupin.edu.rs

Компјутерска графика

Моделирање машинских елемената конструкције

Аутоматизација и роботика

 

spasoje.savic@mihajlopupin.edu.rs

Механика

Техничко цртање са нацртном геометријом

Машински елементи

Хидраулика и пнеуматика

Конструисање 

 

igor.starcevic@mihajlopupin.edu.rs

Регулисање и безбедност саобраћаја

Превоз терета и путника

Прописи у друмском саобраћају

Организација превоза

 

vesna.stevanovic@mihajlopupin.edu.rs

физика

Materijale za razrede mozete pogledati ovde:

obrazac 3 obrazac 2

Моторна возила

Технологија браварских радова

Materijale za razrede mozete pogledati ovde:

obrazac 3 obrazac 2

Рачунарство и информатика

Рачунари и програмирање

Координатор за дуално образовање

Materijale za razrede mozete pogledati ovde:

obrazac 3 obrazac 2