ТШ "Михајло Пупин"

Старешинства за шк. 2022/23 годину

Електро смена

Е11

Одељенски старешина: Александра Тарабић

Е21

Одељенски старешина: Зорица Бера

Е31

Одељенски старешина: Јован Ерор

Е41

Одељенски старешина: Жељко Вулин

Е13

Одељенски старешина: Јасмина Радовановић

Е23

Одељенски старешина: Бранислав Крзнарић

Е33

Одељенски старешина: Милосавка Рољ

Машинска смена

М11

Одељенски старешина: Елвира Павловић

М21

Одељенски старешина: Снежана Живковић

М31

Одељенски старешина: Гордана Јерковић

М41

Одељенски старешина: Игор Старчевић

М13

Одељенски старешина: Мартина Дубровски

М23

Одељенски старешина: Емина Класнетић

М33

Одељенски старешина: Милица Клисура

Саобраћајна смена

С11

Одељенски старешина: Данијела Видовић

С21

Одељенски старешина: Весна Стевановић

С31

Одељенски старешина (прво полугодиште): Анка Акик

Одељенски старешина (друго полугодиште): Мирела Алфировић

С41

Одељенски старешина: Ђурђица Рајић

С13

Одељенски старешина: Душко Мајкић

С23

Одељенски старешина: Бојан Лазић

С33

Одељенски старешина: Гордана Гарић