ТШ "Михајло Пупин"

Запослени наставници – шк. 2022/23. година

Снежана Крстоношић
 1. Српски језик и књижевност
Елвира Павловић
 1. Српски језик и књижевност
Ђурђица Рајић
 1. Српски језик и књижевност
Јасмина Радовановић
 1. Енглески језик
Хелена Лазић
 1. Енглески језик
Стефан Ћуић
 1. Физичко васпитање
 2. Изабрани спорт
Меланија Крањчец Будовачки
 1. Физичко васпитање
Добрица Михајловић
 1. Физичко васпитање
Ангелина Гршић
 1. Социологија са правима грађана
 2. Устав и право грађана
Александар Маодуш
 1. Филозофија
 2. Логика са етиком
 3. Грађанско васпитање
Стефан Јосиповић
 1. Веронаука
Горан Кнежевић
 1. Предузетништво
 2. Безбедност саобраћаја
 3. Саобраћајна инфраструкура
 4. Саобраћајни системи
 5. Регулисање и безбедност саобраћаја
Сташа Косановић
 1. Основи саобраћајне психологије
 2. Саобраћајна психологија
Предраг Зинаић
 1. Практична настава
 2. Блок настава
Мирела Алфировић
 1. Механика
 2. Отпорност материјала
 3. Машински елементи
 4. Термодинамика
 5. Техничка механика
 6. Технологија обраде
Емина Класнетић
 1. Машински материјали
 2. Механика са механизмима
 3. Машински елементи
 4. Предузетништво
 5. Технологија материјала
 6. Основе машинства
Милош Поштић
 1. Технологија обраде
 2. Испитивање машинских конструкција
 3. Техологија ручне и машинске обраде
 4. Практична настава
 5. Машинска обрада на НУМА
Драган Павић
 1. Практична настава
 2. Машинска обрада на конвенционалним машинама
 3. Машинска обрада НУМА
Александар Јандрић
 1. Машинска пракса
 2. Ручна и машинска обрада
 3. Машинска обрада на конвенционалним машинама
Маринко Гавриловић
 1. Примењене информационе ехнологије
 2. Програмирање
Александра Тарабић
 1. Програмирање
 2. Примењене ингормационе технологије
 3. Рачунарски системи
Душан Лемајић
 1. Електричне инсталације
 2. Електротермички уређаји
 3. Расхладни уређаји
 4. Предузетништво
 5. Практична настава
Јован Ерор
 1. Базе података
 2. Веб програмирање
Драган Војводић
 1. Предузетништво
 2. Примењене информационе технологије
 3. Електричне инсталације
 4. Електричне машине и погони
 5. Технички материјали
 6. Електроопрема у индустрији
 7. Практична настава
Никола Савић
 1. Програмирање
 2. Рачунарство и информатика
 3. Техничко цртање
Бранислав Крзнарић
 1. Практична настава
 2. Сервисирање термичких и расхладних уређаја
Душан Загорац
 1. Обука вожње
Величко Живковић
 1. Технологија браварских радова
 2. Моторна возила
Зорица Бера
 1. Математика
Мартина Дубровски
 1. Математика
Даница Косановић
 1. Математика
Данијела Видовић
 1. Физика
 2. Техничка физика
 3. Саобраћајно пројектовање
Милица Клисура
 1. Хемија
 2. Биологија
 3. Екологија и заштита животне средине
Милијана Шкрбић
 1. Историја
 2. Историја, одабране теме
Ивана Петровић
 1. Историја
 2. Историја, одабране теме
Гордана Јерковић
 1. Историја
 2. Социологија
Милосавка Рољ
 1. Географија
 2. Индустријска географија
 3. Грађанско васпитање
Александар Рапић
 1. Ликовна култура
Весна Стевановић
 1. Регулисање и безбедност саобраћаја
 2. Организација превоза
 3. Превоз терета и путника
 4. Прописи у друмском саобраћају
Бојан Лазић
 1. Терет у транспорту
 2. Саобраћајна инфраструктура
 3. Инталигентни транспортни системи
 4. Практична настава
Душко Мајкић
 1. Саобраћајна инфраструктура
 2. Предузетништво
 3. Практична настава
 4. Блок настава
Спасоје Савић
 1. Компјкутерска графика
 2. Моделовање машинских елемената и конструкција
 3. Аутоматизација и роботика
Игор Старчевић
 1. Техничко цртање са нацртном геометријом
 2. Машински елемети
 3. Хидраулика и пнеуматика
 4. Конструисање
Милош Газдић
 1. Технологија металних конструкција
 2. Техничко цртање
 3. Техологија машинске обраде на конвенционалним машинама
 4. Машинска обрада на НУМ
Александар Соколовић
 1. Технологија машинске обраде на КМ
 2. Технологија машинске обраде на НУМА
 3. Машинска обрада на конвенционалним машинама
 4. Машинска обрада на НУМА
 5. Практична настава
Милан Вукас
 1. Машинска пракса
 2. Основе браварских делова
 3. Металне конструкције и процесна опрема
 4. Машинска обрада на конвенционалним машинама
Снежана Живковић
 1. Рачунарство и информатика
 2. Моделирање машинских елемената и конструкција
Дејан Пал
 1. Примењене информационе технологије
Жељко Вулин
 1. Основе електротехнике
 2. Електрична мерења и електроника
Слободан Вуковљак
 1. Електроника
 2. Програмирање
 3. Веб програмирање
 4. Рачунарске мреже и интернет сервиси
Весна Перовић
 1. Рачунарске мреже и интернет сервиси
 2. Веб дизајн
 3. Рачунарска графика и мултимедија
 4. Заштита информационих система
Владимир Ковачевић
 1. Апликативни програми за електричне инсталације
 2. Техничко цртање и документација
 3. Предузетништво
 4. Електрична мерења и електроника
 5. Сервисирање термичких и расхладних уређаја
 6. Практична настава
Мирко Радојчић
 1. Практична настава
Гордана Гарић
 1. Обука вожње
Милош Томанић
 1. Обука вожње
Миле Катић
 1. Организатор практичне наставе