ECDL Сертификати

ECDL Сертификати

ECDL (European Computer Driving Licence) је независан стандард којим се на нивоу ЕУ и целог света дефинише јединствен оквир информатичких знања и вештина корисника рачунара. ECDL сертификат потврђује способност за коришћење рачунара и основних програмских апликација у свакодневном раду.

Овај сертификат је признат у целом свету и врло често се наводи као обавезан додатни услов на сајтовима за тражење запослења као и у самим огласима за запошљавање. Велики број органа државне управе као и државних и приватних фирми захтева од својих запослених неки од ECDL сертификата.

Наша школа добила је званичну лиценцу ECDL тест центра што омогућава да наши ученици који имају закључну оцену 4 или 5 из предмета Рачунарство и информатика добију неки од ECDL сертификата (ECDL Start, ECDL Core или ECDL Profil). Остали ученици који желе сертификат морају да прођу допунску проверу знања.Школа као лиценцирани тест центар може да спроводи обуку, организује курсеве и врши тестирање ученика са слабијим оценама, других лица у школи као и свих осталих лица у свом региону за потребе полагања ECDL тестова и добијање ECDL сертификата.

Како би добили више информација о ECDL сертификатима, можете нам писати на ecdl@mihajlopupin.edu.rs или на snezana.zivkovic@mihajlopupin.edu.rs