ТШ "Михајло Пупин"

Школска документација

Извештаји о раду

Извештај о раду школе – 2022/23
Годишњи план рада
школска 2023/24. година
Закони
Закон-о-средњем-образовању-и-васпитању-55_2013-15-101_2017-19-27_2018-3-др.-закон-6_2020-24-52_2021-3-129_2021-9-др.-закон-129_2021-15
Закон-о-основама-система-образовања-и-васпитања-88_2017-3-27_2018-3-др.-закон-27_2018-22-др.-закон-10_2019-5-6_2020-20-129_2021-9
Уговори
Посебан-колективни-уговор-за-запослене-у-основним-и-средњим-школама-и-домовима-ученика-21_2015-25-92_2020-31
Правилници
Правилник-о-изменама-и-допунама-Правилника-о-похваљивању-и-награђивању
Правилник-о-евиденцији-у-средњој-школи
Правилник-о-дисциплинској-и-материјалној-одговорности-запослених
Правилник-о-васпитно-дисциплинској-одговорности-ученика
Правила-понашања-ученика-запослених-родитеља-односно-других-законских-заступника-и-других-лица
Правилник-о-мерама-начину-и-поступку-заштите-и-безбедности-ученика-за-време-боравка-у-школи