ТШ "Михајло Пупин"

Школска документација

Документа

Годишњи план рада 2022/23
Извештај о раду школе 2022/23
06/2024-DOC
05/2024-DOC
04/2024-DOC
03/2024-DOC
02/2024-DOC
01/2024-DOC
Правилници
Правилник о сталном стручном усавршавању
Правилник о систематизацији
Правилник о раду школе
Правилник о безбедности
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
Правилник о васпитно дисциплинским поступцима
Правилник понашања
Правилник о похваљивању
Правилник о евиденцији СШ