ТШ "Михајло Пупин"

Термини полагања завршног испита и стручне матуре и августовском року

2. СТРУЧНА МАТУРА – МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈЕ (Е41 ОДЕЉЕЊЕ):