Подручје рада електротехника

Смерови:

  • Електротехничар информационих технологија (IV)
  • Електричар (III) – дуално образовање
  • Сервисер за термичке и расхладне уређаје (III) – дуално образовање

Више о дуалном образовању санајте овде

Подручје рада машинство и обрада метала

Смерови:

  • Машински техничар за компјутерско конструисање (IV)
  • Бравар заваривач (III) – дуално образовање
  • Оператер машинске обраде резањем (III) – дуално образовање

Више о дуалном образовању санајте овде

Подручје рада саобраћај

Смерови:

  • Техничар друмског саобраћаја(IV)
  • Возач моторних возила (III)