Родитељи и наставници са децом у кризнм ситуацијама

Родитељи и наставници са децом у кризнм ситуацијама

Министарство просвете је у сарадњи са Министарством здравља и УНИЦЕФ-ом, у оквиру пројекта
„Одговор на кризне ситуације и трауматичне догађаје“, израдило видео материјале за родитеље и
запослене у установама образовања и васпитања под називом „Родитељи са децом у кризним
ситуацијама“ и „Наставници са децом у кризним ситуацијама“. Видео материјали су израђени у
циљу оснаживања родитеља и запослених у систему образовања за пружање подршке деци,
односно ученицима, у превладавању кризних и трауматичних догађаја.
Видео материјал за родитеље – „Родитељи са децом у кризним ситуацијама“ –
https://youtu.be/nXJqqt4PVmE   
Видео материјал за запослене у установама образовања и васпитања – „Наставници са
децом у кризним ситуацијама“ – https://youtu.be/P9O5iN7LOcU