ТШ "Михајло Пупин"

Дечија права

Наша школа строго поштује дечија права и права свих нас!

Нека од основних права детета вам остављамо испод 😊