Платформа „ СВЕ ЈЕ ОК“

Платформа „ СВЕ ЈЕ ОК“

Поштовани
ученици,

полазећи од налаза истраживања да се  четвртина  младих људи широм света бори са неким проблемом везаним за ментално здравље и да је 17% деце и младих у нашој земљи
доживело погоршање менталног здравља за време пандемије, екипа стручњака је
разрадила онлајн платформу „Све је ОК“ на линку https://svejeok.rs/.

Циљ платформе је да младима узраста  од 13-24 године пружи тачне и релевантне информације о менталном здрављу, конкретне савете како да решавају животне проблеме и приступе услугамa психолошког саветовања, укључујући четове, дописивање са стручњацима, позиве на СОС телефоне, намењене подршки у кризним ситуацијама.

Неке од тема, које су рарађене на платформи су: проблем одлагања обавеза, конструктивно реаговање у конфликтима, проблеми пажње, мотивација – школска и животна, предиспитна трема, решавање проблема, добра организација времена

Поменута платформа је допуна и надоградња психолошког саветовања у непосредној форми, које вам могу пружити школски психолог и педагог.

Само храбро, о.к. је да понекад нисмо о.к., обратите се. Прихватање постојања проблема и отворен разговор је пут ка решењу и здравом одрастању😊