Обележавање дана менталног здравља

Обележавање дана менталног здравља

Поводом обележавања дана менталног здравља 10.10.2022. наши ученици су на Ученичком парламенту уз подршку стручних сарадника школе израдили пано са корисним контакт телефонима за подршку менталном здрављу, са циљем да освесте вршњаке о важности очувања истог и разбијања стигме у вези обраћања стручним лицима за помоћ и подршку. Пано је постављен у холу школе, како би био доступан свим ученицима.