„Када средњошколци замене улоге“

„Када средњошколци замене улоге“

Дан замене улога је био у петак 22.12.2023. године, ученици су могли да виде како то изгледа из друге перспективе, ученици су били директори, педагози, секретари, административни радници, домари, радници на одржавању простора и професори!

Оваквом заменом улога ученици постају, у правом смислу речи, субјекти наставног процеса. На овај начин они не само да стичу знања, већ и негују своју вештину говора, уче да савладају трему и многе друге ствари које ће им помоћи у даљем школовању и усавршавању!