Недеља сећања

Недеља сећања

У „Недељи сећања и заједништва” организована је хуманитарна акција, док су ученици наше школе у сарадњи са организацијом Безбедност младих на интернету израдили флајер и исти делили популацији младих у центру града, са жељом да изађу у локалну средину, како би промовисали заједништво и нулту толеранцију на насиље!