Обавештење за ванредне ученике

Обавештење за ванредне ученике

Јануарски испит за ванредне ученике одржаће се у суботу, 14.01.2023. године

Српски језик и књижевност08:00уч. 7Рајић Ђурђица,
Крстоношић Снежана,
Павловић Елвира
Енглески језик08:00уч. 23Радовановић Јасмина,
Прскало Весна,
Рољ Милосавка
Математика,
Рачунарство и информатика
08:00уч. 8Бера Зорица,
Дубровски Мартина,
Ерор Јован
Физика/Хемија,
Биологија/Екологија,
Физичко васпитање
09:00уч. 4Клисура Милица,
Видовић Данијела,
Ћуић Стефан
Филозофија, Грађанско васпитање,
Устав и права грађана,
Социологија
09:00уч.14Маодуш Александар,
Љубишић Ненад,
Гршић Ангелина
Верска настава,
Историја,
Географија
09:00мала збор.Јосиповић Стефан,
Јерковић Гордана,
Рољ Милосавка
Ликовна култура,
Музичка уметност
09:00библиотекаРапић Александар,
Јерковић Гордана,
Рољ Милосавка
Сви предмети ЕЛЕКТРО-струке09:00уч. 12Вулин Жељко,
Ерор Јован,
Тарабић Александра
Сви предмети МАШИНСКЕ струке + Економика, Организација рада09:00уч. 13Старчевић Игор,
Живковић Снежана,
Симић Александар
Сви предмети САОБРАЋАЈНЕ струке09:00уч. 6Кнежевић Горан,
Зинаић Предраг,
Мајкић Душко
Практична настава ЕЛЕКТРО-струке10:00електро-механичарска Лемаић Душан,
Ерор Јован,
Крзнарић Бранислав
Практична настава МАШИНСКЕ струке10:00ауто-механичарска радионицаСимић Александар,
Старчевић Игор,
Живковић Снежана